Oblikovanje prostorov

Pripravljamo idejne zasnove in podrobne izvedbene načrte notranje opreme.

 

carniola

Široko znanje, večdisciplinaren pristop in sledenje svetovnim trendom nam omogočajo oblikovanje estetsko dovršenih in konceptualno domišljenih prostorov.

3D vizualizacije idejnih zasnov

V fazi izdelave idejne zasnove pripravimo tlorise z vrisano opremo, s katerimi lahko naročnikom predstavimo prve ideje in že določimo funkcionalno zasnovo prostora. Izdelamo tudi kakovostne 3D vizualizacije, ki omogočajo nazornejši prikaz barv, materialov in prostora.

Idejna zasnova prostora vključuje:

 • tloris opreme
 • sheme barv in materialov
 • karakteristični pogled
 • 3D vizualizacije

 

Podrobni izvedbeni načrti notranje opreme

Izdelujemo izvedbene načrte, ki so podlaga za gradbeno obrtniška dela in izdelavo notranje opreme. Načrti podrobno opisujejo vse pomembne karakteristike prostora in zagotavljajo kvaliteto končnega izdelka.

Izvedbeni načrti obsegajo:
 • tloris opreme,
 • tloris predelnih sten in odprtin,
 • tloris stropa,
 • tloris tlaka,
 • mikrolokacije priključkov vodovoda,
 • mikrolokacije električnih priključkov,
 • mikrolokacije priključkov razsvetljave,
 • mikrolokacije priključkov komunikacij,
 • mikrolokacije avdio-video priključkov,
 • poglede,
 • podrobne načrte opreme,
 • popis del in opreme.