Načrtovanje kuhinj

Izdelujemo tehnološke načrte kuhinj vseh velikosti in namembnosti.

 

 

Kuhinja je srce vsakega gostinskega prostora. Od njene zasnove je odvisna kakovost hrane, hitrost njene priprave in fleksibilnost ponudbe.

Restavracije, menze, šolske kuhinje in slaščičarne

Načrtujemo tehnološko opremo za kuhinje vseh velikosti in namembnosti:
 • za kuhinje hotelskih restavracij, a la carte restavracij, samopostrežnih restavracij, restavracij hitre prehrane;
 • za  menze in razdelilne kuhinje v proizvodnih obratih;
 • za kuhinje v šolah in vrtcih;
 • za pripravljalnice hrane v slaščičarnah in bistrojih.

 Na podlagi pripravljenih načrtov lahko tudi izdelamo oziroma priskrbimo celotno opremo kuhinje.

Funkcionalnost, ergonomija in higiena

Kuhinjsko opremo načrtujemo glede na velikost in namembnost gostinskega objekta. Rezultat so funkcionalno, ergonomsko in racionalno zamišljeni delovni prostori, ki omogočajo učinkovito gibanje zaposlenih. Pri tem upoštevamo veljavno zakonodajo, načela dobre higienske prakse HACCP, energetsko učinkovitost in okoljsko odgovornost.

 

Kuhinjsko opremo načrtujemo, izdelamo in priskrbimo

Med načrtovanjem in izgradnjo kuhinje sodelujemo z arhitekti, projektanti inštalacij, izvajalci in ostalimi udeleženci projekta, kar je ključnega pomena za kakovosten načrt in izvedbo.

Tehnološki načrti vsebujejo:
 • tloris opreme s kosovnico,
 • poglede,
 • podrobne načrte posameznih elementov,
 • mikrolokacije električnih priključkov,
 • mikrolokacije razsvetljave,
 • mikrolokacije vodovodnih priključkov,
 • mikrolokacije plinskih priključkov,
 • mikrolokacije komunikacijskih priključkov,
 • mikrolokacije priključkov prezračevanja,
 • popis opreme.